קוסמטיקה, פרפומריות ופארם, מרפאות

גוד לאק

074-7033302
קומת קרקע - חלק ג'
לוגו של חנות סקארה

סקארה

08-9108932
קומת קרקע - חלק ג'
לוגו של חנות סופר-פארם

סופר-פארם

077-8880520
קומת קרקע - חלק ג'

לוגו של חנות ללין

ללין

054-3345034
קומת קרקע - חלק ג'